Kick-off för Smart Built Environment

Det nya strategiskt innovationsprogrammet för digitalisering och industrialisering, Smart Built Environment, samlar intressenter till en informations- och inspirationsdag i Stockholm.

Ur programmet:

  • Vad är strategiska innovationsprogram och hur har Smart Built Environment kommit till?
  • Smart Built Environment: innehåll, mål och organisation
  • Möt Emma Gretzer, chef för Enheten för Miljö och Samhällsbyggande på Formas, som berättar om hur myndigheterna jobbar med de strategiska innovationsprogrammen
  • Våra inspirationstalare ger nya perspektiv på Smart Built Environment och digitaliseringen i samhället
  • Workshop: Vi diskuterar programmets delområden, strategiska projekt och öppna utlysningar samt processen för att initiera projekt och hur man kan engagera sig i Smart Built Environment
  • Möjlighet att ställa frågor och diskutera med programledningen i mindre grupper

Avslut med mingel och lättare tilltugg.

Deltagande är avgiftsfritt. Antal platser är begränsat (max 2 personer per företag) – först till kvarn. Anmäl dig senast den 5 oktober på www.iqs.se