Informationsträff: Yngrerådet blir Young Professionals

Välkommen till denna informationsträff där du får veta mer om STD-företagens Young Professionals och det pågående projektet bliteknikkonsult.nu.

Anmäl dig här

Nya deltagare sökes för kommande period

Nu söker STD-företagen fler deltagare till Young Professionals. En stor del av arbetet i år kommer att handla om redaktionellt arbete kring material om branschen samt nätverkande på högskolor och med företagen. Kontakta David Cramér om du vill veta mer.

Läs mer om vad det innebär att delta i Young Professionals