Informationsseminarium om problemet med sena betalningar

Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv bjuder in till detta informationsseminarium om problemet med sena betalningar och hur det nya europeiska direktivet (2011/7/EU) tacklar problemet.

Deltagande är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig >>