Hur skapar vi kommersiella drivkrafter för hållbar stadsutveckling?

STD-företagen är på plats under Almedalsveckan för att förmedla kunskap om våra medlemmars olika bidrag till samhällets utveckling. I år arrangerar vi två seminarier i egen regi varav detta är ett, samt ett seminarium tillsammans med Sveriges Arkitekter.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer.

Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet?

Medverkande

  • Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson Moderaterna
  • Anders Sandoff, universitetslektor Göteborgs universitet
  • Sarah Bragée, Tyréns
  • Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet
  • Åsa Bergman, vd Sweco Sverige

Moderator

Magnus Höij, vd STD-företagen

Livesändning

Se seminariet live och/eller i efterhand

Läs mer om STD-företagen i Almedalen