Hur finansieras stora samhällsbyggnadsprojekt i framtiden?

Samhällsutveckling genererar stora projekt i form av infrastruktur och byggande. I Öresundsregionen finns flera nyligen genomförda – och många nya stora projekt är på gång.

Svenska Teknik&Designföretagen bjuder tillsammans med arkitekt- och konsultföretagen i Region Syd in till ett seminarium om samhällsutveckling och finansiering.

Bild Seminarium Malmö.jpg

Öresundsregionen, Citytunneln och ESS har alla krävt omfattande investeringar. Investeringar med stor påverkan på samhällsekonomin. Men hur kommer det se ut framöver? Vilka är de långsiktigt hållbara finansieringsformerna? Kan samhälle och privata investerare dela på finansieringen? Vilka goda exempel finns att lära av?

På scenen - och i panelen - medverkar:

Lena Wästfelt, STD-företagen
Sven Landelius, ESS (Öresundsbron)
Anders Björklund, PWC
Fredrik Alvarsson, Hemsö
Peter Lundström, Skanska Infrastructure Development (OPS) 
Mårten Bergman, Svenskt Näringsliv
Håkan Bryngelsson
Joakim Ollén, Kunskapsporten
Mats Persson, Regionråd Malmö

Moderator

Lars Mogensen, journalist

Seminariet startar kl 13:00 och avslutas med mingel kl 17:00.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan men utebliven närvaro debiteras med 295 kr.

Kontaktperson: helena.arvidsson@std.se, tel: 08-762 67 07