Har nyutexaminerade ingenjörer och arkitekter den kompetens som krävs i näringslivet?

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagens seminarium.

shutterstock_461432554A.jpg

Ett av de största tillväxthindren för företag är att det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. En viktig aspekt i detta är frågan om utbildningar i högre utsträckning kan ge den kompetens som företag och offentlig sektor behöver. Många företag upplever att högskoleutbildningarna inte matchar näringslivets behov.

Vad är det för kompetenser företagen saknar och vad kan vi göra åt det?

Tid: 26 oktober, kl 11.00 - 12.00, avslut med lättare lunch
Plats: Almega AB, Sturegatan 11, Stockholm

Medverkar gör:

  • Bengt Christensson, vd, CMB Chalmers
  • Jessica Petrini, HR Director, Sweco
  • Olle Dahlberg, expert arbetsmarknads- och utbildningsfrågor, Sveriges Ingenjörer
  • Yves Chantereau, Senior Arkitekt, Partner, Equator
  • David Cramér, marknadsanalytiker, Svenska Teknik&Designföretagen

Moderator: Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen.

AnmalDigHar.JPG

Anmäl dig senast den 24 oktober. Seminariet är kostnadsfritt.