Hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt - Hur gör man?

Har din organisation fått upp intresse för hållbarhetscertifieringar av anläggningsprojekt? Vill du att din oranisation ska bli mer intresserad av att arbeta med hållbarhetscertifieringar i anläggningsprojekt? Då är det här seminariet något för dig.

Seminariet ordnas av  "Branschsamarbetet HCA - Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt". Ett projekt som beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om de olika tillgängliga hållbarhetsverktygen som finns och lägga grunden till en fortsatt dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Seminariet vänder sig till beställare inom privat sektor, stat och kommun, konsulter och entreprenörer. Vi välkomnar också politiker med intresse och ansvarsområde inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Program och anmälan