Frukostmöte om Linnéuniversitetet i Kalmar

Hur ser framtidsplanerna ut för universitetet i Kalmar? Hur kommer staden att växa och påverkas?

STD-företagen Region Kalmar bjuder in till detta frukostseminarium.

Huvudtalare är Staffan Lindholm, stadsarkitekt, Kalmar kommun.

Medverkar gör även
  • Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum
  • Hanna Dahmberg, Kalmar kommun
  • Eva-Lena Larsdotter, Kalmar kommun
  • Eva Kellander, Linnéuniversitetet

Seminariet - inkl frukost - är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 27 februari, till: britt@ingenjorsfirman-mg.se

Välkommen!

ps. Antal platser är begränsat.