Inspirationsseminarium om Formas utlysning Hållbart samhällsbyggande

Formas och IQ Samhällsbyggnad bjuder in till ett inspirerande seminarium om forskning och utveckling inom samhällsbyggande.

Under seminariet presenteras Formas nya utlysning inom samhällsbyggnadsområdet och forskningsbehovet inom området diskuteras. Utlysningen gäller totalt 211 miljoner kronor för åren 2016-2020. Det kommer även att ges tillfälle till kontakter mellan forskare och samhällsintressenter.

Läs mer på iqs.se