Forsknings- och innovationspropositionen

IQ Samhällsbyggnad inbjuder till frukostmöte med anledning av att forsknings- och innovationspropositionerna presenteras i höst.