Extra stämma i STD-företagen avseende fyllnadsval

Medlemmarna i Svenska Teknik&Designföretagen kallas härmed till extra stämma den 10 september, kl 10:00.

Med anledning av att styrelseledamot Conny Udd frånträder sin position i styrelsen i samband med att han lämnat sin vd-tjänst på Rejlers, kallas medlemmarna i Svenska Teknik&Designföretagen till en kort extra stämma, som endast kommer att beröra frågan om fyllnadsval.

Stämman äger rum på Sturegatan 11, Stockholm. Den som önskar delta kan även göra detta via telefon.

Valberedningens förslag till ny styrelseledamot är Jeanette Saveros, vd, Hifab.

Anmälan

Önskar du delta kan du anmäla dig här . Vid anmälan skickas telefonkoder och underlag.

Ärenden

Vid stämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justerare vid stämman
4. Fastställande av röstlängd
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Val av styrelseledamot
7. Stämman avslutas

Med vänlig hälsning

Markus Granlund
styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen