Extra stämma för Svenska Teknik&Designföretagen

Den 7 december kl 13.00 kommer Svenska Teknik&Designföretagen att hålla en extra stämma för att göra fyllnadsval till styrelsen.

Utöver formaliapunkter består agendan alltså bara av fyllnadsvalet till styrelsen.

Stämman beräknas att ta maximalt 30 minuter. Efter denna extra stämma håller styrelsen ett ordinarie styrelsemöte.

Stämman äger rum i Almegas lokaler på Sturegatan 11, Stockholm. Den som önskar delta kan även göra detta via telefon. Information om detta får du som anmäler dig.

Läs valberedningens förslag

Anmäl dig genom att mejla helena.arvidsson@std.se.

Vid stämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justerare vid stämman
4. Fastställande av röstlängd
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Val av styrelseledamot
7. Stämman avslutas