En ny syn på installationskonsulten

Som installationskonsult verkar du i en bransch som utvecklas i en mycket intressant riktning med goda framtidsutsikter. Till dags dato är dock installationskonsulten relativt anonym jämfört med andra arbetsområden. STD-företagen har tagit ett aktivt grepp om frågan tillsammans med Temagrupp Installation och tittat på hur man ska gå tillväga för att marknadsföra och synliggöra installationskonsulten och dennes roll.

Målet är att ALLA vd/chefer som arbetar med installation ska ha deltagit i dessa seminarium för att sedan ta vårt koncept vidare ut till medarbetarna i företagen.

Vi välkomnar dig till ett halvdagsseminarium som syftar till att:

  • Göra det enklare att rekrytera kompetenta installationsingenjörer
  • Visa på de värden som branschen skapar och skapa nya affärsmöjligheter
  • Nå ut med vårt budskap till kunder, medarbetare och framtidens ingenjörer