Den svenska konsultsektorn

Almega tillsammans med Vinnova bjuder in till seminarium där ny rapport om den svenska konsultsektorn presenteras.

Med hjälp av en unik kartläggning av konsultföretagen i Sverige belyser författarna i denna rapport de utvecklingstrender och den dynamik som utmärker olika delar av konsultsektorn.

Läs mer och anmäl dig på almega.se