BIM Alliance landet runt

BIM-konferens där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet.

Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

BIM Alliance fortsätter sin turné i landet för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

Läs mer och anmäl dig