Business Arena

Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Årets huvudteman är ”Tillväxt och sysselsättning” och ”Fastighetsägande i omvandling?”

Dessa teman berörs i många av de olika seminarier eller sessioner som genomförs under de två dagarna.

Läs mer på www.businessarena.nu/stockholm/program/