Årsmöte i Region Norrbotten

STD-företagen Region Norrbotten bjuder in till årsmöte med efterföljande middag den 22 mars.

shutterstock_329727005.jpgSTD-företagens medlemmar är välkomna till årsmöte i  Region Norrbotten, den 22 mars kl 16:00-17:00, hos Tyréns, Smedjegatan 24. Se dagordning längre ned på denna sida.

Förutom representanter från regionsstyrelsen medverkar Anders Persson, näringspolitisk chef på STD-företagens kansli. Han berättar om aktuella frågor och det näringspolitiska arbetet STD-företagen driver.

Under mötet delas priser ut för STD-företagens utmärkelser Kompassen och Fyren.

Mötet avslutas med middag på Kulturens Hus.

Anmäl dig senast den 17  mars till  guest.kathrine.moaksennilsson@sweco.se.

Skicka gärna inbjudan vidare till dina kollegor.

Nomineringskriterier

Kompassen
 • Pristagaren skall vara en förebild för övriga personer och stå för följande saker:
 • Utföra kvalitets-, energi- och miljöriktiga projekt med okonventionella nydanande metoder.
 • Höja statusen inom branschen genom sin yrkesskicklighet
 • Vara engagerad och kreativ med stor initiativförmåga
 • Utveckla och förnya branschen på ett självständigt sätt
 • Vara tekniskt och ekonomiskt affärsmässig
Fyren
 • Beställare eller annan person som främjar utveckling av branschen i länet
 • Utvecklar och förnyar organisationen
 • Förebild för övriga beställare
 • Ledarskap
 • Initiativförmåga
 • Aktiv, kreativ, handlingskraftig och beslutsmässig
 • Entreprenörskap
 • Visionär
 • Relationer till STD-företagen och näringsliv
 • Affärsmässigt kreativ vid konsultupphandling

Dagordning för årsmötet

 • Öppnande med val av ordförande och sekreterare, beslut om dagordning
 • Val av två protokolljusterare
 • Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 • Justering av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Kassarapport och revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande och styrelseledamöter samt revisor
 • Stadgeändring
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan
 • Beslut om medlemsavgift
 • Övriga frågor