Arkipelago 2013 - Där studenter och näringsliv möts

Arkipelago Sverige är samlingsnamnet på det samarbete som startades våren 2011 mellan arkitekturutbildningarna i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och huvudsamarbetspartner Sveriges Arkitekter.

Målet är att skapa olika typer av högkvalitativa mötesplatser mellan studenter, företag och organisationer, främst i skolmiljö. Utöver föreläsningar, informella mingelevent och marknadsföringar håller Arkipelago även i arbetsmarknadsdagar.

Läs mer på www.arkipelago.nu