Anläggningsdagen 2015

Välkommen till Anläggningsdagen 2015 – ett samarrangemang mellan STD-företagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

Anlaggningsdagen2015brevhuvud

I år kommer vi att fokusera på hur vi får en ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö genom innovation. Vi tittar i backspegeln för att se vad som hänt sedan förra Anläggningsdagen, men framförallt blickar vi framåt. Vi avslutar dagen med mat och dryck samt tillfälle att ytterligare diskutera branschens utveckling.


ANMÄL DIG HÄR (trafikverket.se) snarast.


Programmet i stort

 • Vad har vi gjort sedan sist och hur ska vi fortsätta arbeta framåt?
 • Sveriges behov av en fungerande infrastruktur – Var står vi idag?
 • Regeringens plan för hur Sveriges infrastruktur ska utformas
 • Anläggningsbranschens samlade syn på vikten av att alla aktörer bidrar till produktivitetsutvecklingen
 • Arbetsmiljö – ett ständigt pågående arbete
 • Rapporter från olika pågående projekt i branschen
 • Omvärldsspaning tillsammans med våra gästförläsare

Några av talarna

 • Anna Johansson (S), infrastrukturminister
 • Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i Trafikutskottet
 • Representant från Trafikverket
 • Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier
 • Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen
 • Företrädare för näringslivet, beställare, entreprenörer, konsulter och forskare

För vem?

Anläggningsdagen riktar sig till dig som innehar chefsposition inom anläggningsbranschen, men välkomnar även offentlig eller privat beställare, arkitekt, projektör, byggare, förvaltare, leverantör, politiker, forskare med flera – helt enkelt alla som vill vara med och utveckla anläggningsbranschen.

Tid och plats

Den 17 mars, 9.30-17.00, på Näringslivet Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Registrering från 08.30. Dagen avslutas med gemensam middag i angränsande lokaler.

Avgift

2.000 kronor inklusive lunch och middag
1.500 kronor inklusive lunch

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men går att överlåta om du får förhinder.

Kontaktpersoner

Gustav Flygt, gustav.flygt@trafikverket.se
Lars Redtzer, lars.redtzer@sverigesbyggindustrier.se
Saga Hellberg, saga.hellberg@std.se