Almedalen: Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Bostadsbristen är akut, behovet av mer infrastruktur lika så. Det har lett till en mycket stor efterfrågan på ingenjörstjänster.

De kunskapsintensiva tjänster som ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning, inte bara i Sverige utan ifrån hela världen. Den dramatiska skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft har medfört en stor brist på kompetens. Bristen är stor i hela landet och leder i vissa fall till att företagen tvingas flytta sin verksamhet till andra länder. Arbetstillfällen går då förlorade och Sverige tappar konkurrenskraft och viktiga källor till innovation. Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och hämmar företagens utveckling och skapandet av nya jobb. Vi måste kunna möte den stora efterfrågan på ingenjörer. Vad kan högskolan göra?

Medverkande

  • Sigbritt Karlsson, rektor, KTH
  • Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers
  • Åsa Bergman, vd, Sweco Sverige
  • Jonny Stridh, vd, Pöyry
  • Lotta Werner Flyborg, affärsområdeschef, Projektengagemang
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen
  • Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen