Agenda Livsmiljö: Tjänstedesign för hållbar livsmiljö

Hållbar stadsutveckling kräver samverkan mellan många olika kompetenser. Hur kan tjänstedesign bidra till att företagen utvecklar de nya tjänster som behövs för tvärdisciplinär samverkan?

AgendaLivsmiljo2-350x105

Välkommen till frukostträff på Konstfack!

Målet med Agenda Livsmiljö är att finna nya vägar för att bygga fler bostäder, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiska hållbara livsmiljöer.

På frukostträffen kommer vi att berätta om tjänsteutveckling för tidiga skeden i hållbar stadsutveckling med några aktuella exempel. Vi vill diskutera hur de affärsmodeller ut som möjliggör den integration på systemnivå och delaktighet i samhällsutvecklingen som vi vet krävs för en både socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling.

Agenda Livsmiljö är ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen i partnerskap med Arkitekturakademin, Malmö Stad och Byggherrarna.

7.00 FRUKOST

7.30
Maria Lantz, rektor Konstfack hälsar välkomna och berättar om deras satsning på entreprenörskap.

Annica Carlsson, styrgruppen Agenda Livsmiljö och STD-företagen berättar om initiativet Agenda Livsmiljö och tjänsteföretagens affärsutmaningar.

Moderator Paul Göransson från Urbanivation AB samtalar med Pehr Mikael Sällström, projektledare Agenda Livsmiljö om strategin och reder ut begreppet kring tjänstedesign, innovation och affärsutveckling.

Ann-Kristin Belkert från Sweden Green Building Council berättar om certifiering av hållbar stadsutveckling. Mattias Gustafsson, VD på Urbio berättar om deras arbete med ekosystemtjänster.

Panel och frågor från deltagarna.

9.00 SLUT

Läs mer och anmäl dig här (Sveriges Arkitekters webbsida)

Anmäl dig senast den 13 februari.