Agenda Livsmiljö: Finansiering av hållbar livsmiljö

Vad krävs för att finansiera hållbara livsmiljöer? Vilken riskpremie har konceptutvecklingen i stadsbyggandet? Kan hållbar planering och arkitektur ge en lägre riskpremie?

AgendaLivsmiljo2-350x105I Umeå har kommunen samlat de lokala bankerna i ett nätverk för att diskutera vad de behöver för att våga ta risken att investera i de nya lösningar som krävs för att bygga en hållbar stad. Vi presenterar Älvstadsmodellen i Göteborg som bygger på en ny modell för att kunna diskutera vem som ansvarar för de investeringar som krävs för att skapa attraktiva lägen för bostadsbyggande.

Sveriges Arkitekter och STD-företagen har tagit initiativ till Agenda Livsmiljö för att visa på en strategi för hur innovation i tidiga skeden kan bidra till att klara utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiska hållbara livsmiljöer. Arbetet görs i partnerskap med Malmö stad, Arkitekturakademin, Byggherrarna och ytterligare en rad projektparter som bidrar på olika sätt.

Syftet med agenda livsmiljö är att samla både företagare, kommuner, experter och forskare kring samverkan i tidiga skeden för integration av hållbarhetskrav till en attraktiv livsmiljö. Det handlar om att hitta lösningar där boende, resande och service sammantaget ger förutsättningar för en hållbar livsstil och alla medborgares delaktighet i samhällsutvecklingen.

Har ni eller vill ni göra ett innovationsprojekt inom detta område? Vi kan hjälpa er att utveckla ert innovationsarbete!

Läs mer och anmäl dig här (Sveriges Arkitekters webbsida)