Pressmeddelande

Här samlas pressmeddelanden från STD-företagen.


STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

Idag träffar Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv och Företagarna, näringsminister Mikael Damberg för att diskutera hur de långa betalningstiderna kan kortas.

- Långa betaltider är ett stort problem för många av våra medlemsföretag. Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft och skapa förutsättningar för innovation och värdeskapande, måste vi förbättra företagsklimatet och hur vi som företag behandlar varandra på marknaden, säger vd Magnus Höij.

Investeringssignalen oktober 2016: Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att det goda orderläget fortsätter och lönsamheten ökar successivt.
-Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn. Bristen på kompetens är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Mycket behöver göras, tillgången på arkitekter och ingenjörer måste öka, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Visa fler…