K84

Faktorprisindex för konsulttjänster. Svenska Teknik&Designföretagen publicerar ett indextal varje månad.