Investeringssignalen

Svenska Teknik&Designföretagen genomför sedan 1994 sina regelbundna marknadsundersökningar bland ett representativt urval av arkitektföretag och tekniska konsultföretag i medlemskretsen. Marknadsundersökningen genomförs tre gånger per år och resultatet, Investeringssignalen, presenteras normalt i mars, juni och oktober.


Rekordnoteringar i orderstocksindex för teknikkonsult- och industrikonsultföretag

Enligt den senaste Investeringssignalen ökade orderstocksindex mellan september till januari för både teknikkonsult- och industrikonsultföretagen, vilket betyder rekordnoteringar i båda fallen. Sammantaget tror 42 % av företagen på ökande och 51 % på oförändrad orderingång fram till sommaren. Endast 7 % tror på minskad orderingång.

Investeringssignalen oktober 2016: Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att det goda orderläget fortsätter och lönsamheten ökar successivt.
-Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn. Bristen på kompetens är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Mycket behöver göras, tillgången på arkitekter och ingenjörer måste öka, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet – Investeringssignalen juli 2016

Idag presenterar STD-företagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

Kompetensbrist leder till rekordhög personalomsättning – Investeringssignalen mars 2016

STD-företagens rapport Investeringssignalen visar att åtta av tio företag inom arkitekt- och teknikkonsultbranscherna behöver nyanställa. Det höga rekryteringsbehovet i branschen är en följd av det goda orderläget och höga beläggningsgraderna. Konsekvensen blir en ännu större konkurrens om befintlig kompetens med ökad internrekrytering från konkurrenter som följd. Detta leder till ännu högre personalomsättning och ytterligare tryck på löneutvecklingen.

Teknikkonsultbranschen har medvind – prisutvecklingen största utmaningen

Fortsatta bygginvesteringar och infrastrukturinvesteringar borgar för att de bygg- och anläggningsorienterade företagen har fullt upp ett tag framöver. Förbättrad efterfrågan, framförallt från hemmamarknaden, på industrins produkter bidrar till industrikonsulternas ökade orderingång. Förbättrad tillväxt på viktiga exportmarknader kan ge ytterligare skjuts på uppdragsvolymen inom kort.

Visa fler…