Debattartiklar


Debattartikel i NSD: Reformer för ökad nytta av forskningsmiljarder

När regeringen presenterade sin forskningsproposition för de kommande fyra åren den 28 november fick den ett blandat mottagande. STD-företagen välkomnar de satsningar på klimat, miljö och hållbart samhällsbyggande återfanns i propositionen. Ambitionen att det ska löna sig för Luleå tekniska universitet och andra lärosäten att samverka med närings­livet är också mycket positivt om än vagt i sina konturer. Dock saknas flera konkreta åtgärder som är avgörande för att Sverige ska fortsätta kunna vara ett av världens mest innovativa länder.

DN Debatt. ”Skärpta invandringsregler hårt slag mot svenska företag”

Vi begär svar. Flera arbetskraftsinvandrare har det senaste året utvisats på grund av bagatellartade misstag. Dessutom har skärpningen av utlänningslagen medfört en förskjutning bort från lagens arbetskraftsfrämjande syfte. Detta hindrar en nödvändig kompetensinvandring, skriver STD-företagen tillsammans med andra företrädare för företag och organisationer på DN Debatt idag.

Ericsson är bara början om inte regeringen vågar göra avsteg från 90-talets politik

- Sverige ska vara ett av världens främsta länder inom forskning och innovation. Det är ett ambitiöst mål som den nuvarande regeringen liksom den förra alliansregeringen ställt sig bakom. Ibland låter det som vi redan är där. Men nedskärningarna inom Ericsson visar att omställningen från varuproducent till tjänsteleverantör är både smärtsam och svår. Det skriver Magnus Höij på DI Debatt idag.

Visa fler…