Blogginlägg

Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, på bloggen Teknik&Designbloggen!


Fredagsblogg: Julklappar till vännerna i branschen

Det är många man vill tacka efter ett långt och innehållsrikt år. Jag gör ändå ett försök. Det är uppenbart för alla att 2017 varit ett bra år för branschen i stort. Ingenjörs- och arkitekttjänster har behövts i en omfattning som överstiger vad branschen ibland kunnat leverera. Bostadsbyggande, infrastruktursatsningar, stadsutveckling, en allt snabbare produktutvecklingstakt i industrin: allt driver på en redan stark marknad.

Fredagsblogg: Samverkan i samhällsbyggnadsbranschen

Många av våra medlemmar jobbar nära byggbolag och byggherrar. Därför måste vi vårda och utveckla våra samarbeten. Det finns ett skäl till att STD-företagen hör till Almega och inte till Sveriges Byggindustrier. Våra företag jobbar med tjänster, inte med tillverkning. Vår affärslogik liknar i många fall mer ett konsultbolag från IT-branschen eller managementbranschen än ett byggbolag.

Visa fler…