Blogginlägg

Följ vårt arbete, och ta del av våra åsikter och synpunkter på frågor som på olika sätt berör och påverkar branschen, på bloggen Teknik&Designbloggen!


Fredagsblogg: Näringslivet kan bidra till de globala målen

I veckan har jag haft möjlighet att dela med mig av mina tankar om hur ingenjörer och arkitekter kan rädda världen. På riktigt. För oss som rådgivare i samhällsplaneringsfrågor är frågor om hållbarhet, inkluderande samhällen, utbildningsfrågor och andra stora samhällsfrågor extra angelägna. Många av våra tjänster handlar om att lösa just sådana utmaningar. Ibland i stora sammanhang, men givetvis oftare i de små.

Turnén fortsätter runt landet – Laglighet och lämplighet kring mellanhänder

I januari släppte Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten utredningen kring laglighet och lämplighet med mellanhänder, ibland lite slarvigt benämnt ”konsultmäklare”. Utredningen var ett välkommet förtydligande av att det sätt som mellanhänder i många fall har använts på i offentligt upphandling är direkt olagligt. Och som det visat sig även på den privata sidan vara ett direkt olämpligt sätt att hantera inköp.

Visa fler…