Skatter

Dagens skattesystem missgynnar den kunskapsintensiva tjänstesektorn som under de senaste decennierna varit tillväxt- och jobbmotorn för Sverige. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre skatt som andel av förädlingsvärdet jämfört med övriga näringslivet.