Skatter

Dagens skattesystem missgynnar den kunskapsintensiva tjänstesektorn som under de senaste decennierna varit tillväxt- och jobbmotorn för Sverige. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre skatt som andel av förädlingsvärdet jämfört med övriga näringslivet.


Aktuellt

Marginalskatterna är ingen bra affär för Sverige – ny rapport från Almega

En ny rapport från Almega visar att marginalskatterna är kontraproduktiva skatter, särskilt för ett land med höga kunskapsambitioner som Sverige. Marginalskatterna bidrar inte med några större skatteintäkter till staten, men minskar kapaciteten i bland annat välfärdssystemen på ett märkbart sätt. Sannolikt är det många tiotusentals heltidsjobb som skattas bort helt i onödan.

Ni har väl inte missat att nyttja FoU-avdraget?

Sedan den 1 januari 2014 har arbetsgivare rätt att få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Avdraget är skapat för att främja forsknings- och utvecklingsarbete i kunskapsintensiva företag för att i förlängningen leda till större FoU-investeringar och att fler forskare och högutbildade anställs. Avdraget används idag av flera konsultföretag, men det är uppenbart att det finns ytterligare företag som har rätt att nyttja detta avdrag.