Offentlig upphandling

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska skapa värde för både beställare och leverantör. Det som är avgörande i en upphandling är att fokus i upphandlingen ligger på det slutliga resultatet av det som ska köpas. För att konsultföretaget ska kunna leverera ett bra resultat krävs att upphandlingen sker med rimliga villkor och med fokus på kvalitet i slutprodukten.