Kompetensförsörjning

Näringslivet utvecklas och förändras till att bli allt snabbare, flexiblare och mer specialiserat. Utvecklingen leder till att nya behov av kompetens och arbetskraft uppstår i både nya och gamla företag och branscher.