Forskning och Innovation

Svenska Teknik&Designföretagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och innovationsklimat i Sverige.