Forskning och Innovation

Svenska Teknik&Designföretagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och innovationsklimat i Sverige.


Aktuellt

Ni har väl inte missat att nyttja FoU-avdraget?

Sedan den 1 januari 2014 har arbetsgivare rätt att få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Avdraget är skapat för att främja forsknings- och utvecklingsarbete i kunskapsintensiva företag för att i förlängningen leda till större FoU-investeringar och att fler forskare och högutbildade anställs. Avdraget används idag av flera konsultföretag, men det är uppenbart att det finns ytterligare företag som har rätt att nyttja detta avdrag.

STD-företagen deltar idag i högnivåmöte för att stärka samverkan mellan Sverige och Tyskland

Mötets tema är ”Innovation and co-operation for a sustainable future”. Samtalen som inleds av näringsminister Mikael Damberg sker i samband med att statsminister Stefan Löfven tar emot Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Stockholm. Syftet med mötet är att stärka relationerna och hitta former för ytterligare samverkan mellan Sverige och Tyskland. Mötet kommer i sak att bland annat att handla om digitalisering samt mobilitet och elektrifiering av vägar.

Debattartikel i NSD: Reformer för ökad nytta av forskningsmiljarder

När regeringen presenterade sin forskningsproposition för de kommande fyra åren den 28 november fick den ett blandat mottagande. STD-företagen välkomnar de satsningar på klimat, miljö och hållbart samhällsbyggande återfanns i propositionen. Ambitionen att det ska löna sig för Luleå tekniska universitet och andra lärosäten att samverka med närings­livet är också mycket positivt om än vagt i sina konturer. Dock saknas flera konkreta åtgärder som är avgörande för att Sverige ska fortsätta kunna vara ett av världens mest innovativa länder.