Betaltider

Svenska Teknik&Designföretagen har under en längre tid drivit frågan om att komma till rätta med långa betaltider i näringslivet. Att långa betaltider är negativt för företagen är väl belagt och beskrivs exempelvis i utredningen Snabbare betalningar (SOU 2012:11). Sverige införde den 16 mars 2013 förändringar i lagstiftningen i enlighet med ett EU-direktiv som har till syfte att korta betaltider. Trots ny lagstiftning har inte betaltider kortats. Av detta skäl krävs nya åtgärder. Detta är en fråga som STD-företagen aktivt driver i dialog med politiken och näringslivet.