Balanserade villkor

I Sverige råder avtalsfrihet – en frihet som innebär det stora ansvaret att se till alla ingående parters intressen och behov för att gemensamt och långsiktigt skapa värde. Här finns även ett ansvar för politiken att utforma regelverk och strukturer som främjar en positiv näringslivsutveckling och därmed goda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och finansiering av vår gemensamma välfärd.