Uppdragsledarutbildning

Svenska Teknik&Designföretagens Uppdragsledarutbildning erbjuds sedan flera år i Stockholm (vårterminen) och i Göteborg (höstterminen). Utbildningens innehåll har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella ämnen.

shutterstock_253208944C.gif

 

Utbildningen pågår under vårterminen 2018 i både Stockholm och Göteborg.

Kommande utbildningar:

 • Göteborg HT 2018
 • Stockholm VT 2019

Målgrupper

 • Den unge/unga arkitekten/ingenjören med ett par års erfarenhet – på väg att handlägga sitt första uppdrag.
 • Den mer erfarne/erfarna projektören – som vill få en helhetssyn av projekteringsprocessen.

Omfattning

36 timmar – fördelade på nio eftermiddagar

Utbildningen innehåller följande moment:

 1. Ledarskap och teambuilding (4 timmar)
 2. Bygglagstiftning (4 timmar)
 3. Avtal och juridik: AB 04 och ABT 06 (4 timmar)
 4. Avtal och juridik: Konsultuppdraget, ABK 09, upphandling (4 timmar)
 5. Konsulttjänsten ur ett beställarperspektiv (4 timmar)
 6. Kvalitets- och miljöledning i uppdrag (4 timmar)
 7. Arbetsmiljöledning, byggarbetsmiljösamordning (2 timmar)
 8. Energi- och miljöklassificering av byggnader (2 timmar)
 9. Kunskaps- och affärsutveckling (4 timmar)
 10. Avslut - tentamen (4 timmar)

Kursansvariga

Bjarni Ingvason, Liljewall arkitekter, Stefan Pettersson, Bydemand och Ulf Kjellberg, VBK.