Energilyftet - Kunskap i lågenergibyggande

Energilyftet är en webbaserad utbildning framtagen i samarbete mellan STD-företagen, Energimyndigheten, Boverket, SKL, Byggherrarna och Fastighetsägarna, med flera.

Utbildningen ger dig kunskap i följande

  • Ha förståelse för Sveriges klimat- och energimål för byggnadssektorn
  • Kunna beskriva sin egna och andra aktörers roll och ansvar kopplat till frågor som rör energieffektivt byggande och renovering
  • Ha kunskap om lågenergibyggande och kunna få in energifrågan i byggprocessen
  • Kunna tillämpa denna kunskap vid planering, genomförande och uppföljningsfas av nyproduktion eller renovering till en lågenergibyggnad.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till beställare, fastighetsägare, arkitekter och tekniska konsulter. 

Utbildningen genomförs i flera steg

Inledningsvis erbjuds ett introduktionsseminarium med kursledare som arrangeras på platser över hela landet. Nästa steg i utbildningen är webbaserad – man arbetar sig självständigt igenom de olika kursdelarna. Slutligen erbjuds deltagarna ett uppföljande webbinarium med experter på området. Efter utbildningen utfärdas ett kursintyg för dem som får godkänt i de olika delarna.

Utbildningen är gratis och kan med fördel genomföras på kvällstid och helger.

En presenation av utbildningen (pdf - klicka på bilden)

EnergilyftetPresentation.JPG

Vår förhoppning är att många medarbetare och aktörer i branschen ska känna ett egenintresse i att öka sin kunskap på området för att kunna använda kunskapen i vardagen. Och därmed bidra till ett smartare, energieffektivare och hållbart byggande i Sverige och världen.