Byggherrarnas partneringutbildning

Utbildningen vänder sig till byggherrar, entreprenörer, installatörer samt konsulter och arkitekter.