BFAB är bygg- och fastighetssektorns utbildningsföretag

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av intresseorganisationerna Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrierna och Svenska Teknik&Designföretagen med STF Ingenjörsutbildning AB som huvudägare.

BFAB ingår i STF. Här kan du se en kort film om verksamheten och hur de jobbar.

Läs mer om BFABs kursutbud på BFABs webbplats.