ABK 09

STD-företagen erbjuder schemalagd utbildning inom ABK 09 för medlemsföretag med jämna mellanrum.

Utbildningen innehåller bl a följande:

  • Kort om avtalsrätt m.m.
  • Upphandlingsform
  • ABK 09 - Viktigare bestämmelser
  • Avtalsklausuler att omförhandla eller undvika
  • Att tänka på vid upprättande av uppdragsbekräftelse

Kursledare: Pernilla Samuelsson, Foyen Advokatfirma

Kurslängd: 4 timmar

Se kalendern på std.se för schemalagda kurser.