Utbildningar och program

Vi erbjuder utbildningar dels i egen regi, dels i samverkan med andra organisationer.

  • Uppdragsledarutbildning

Vi erbjuder skräddarsytt utbildningsprogram för uppdragsledare i Göteborg och Stockholm. Läs mer


  • ABK 09 samt AB 04 och ABT 06

Erbjuds med jämna mellanrum som halvdagskurs (ABK 09 även heldagskurs) på några orter i landet. Håll utkik i kalendern på std.se för schemalagda kurser och innehåll.


  • Seminarier och frukostmöten

Våra olika arbetsgrupper och regioner bevakar intressena på marknaden och tar ofta initiativ till seminarier och  aktiviteter. Vi erbjuder enskilda seminarier och frukostmöten kring olika ämnen som är till nytta för konsulterna inom branschen.

Håll utkik i vår kalender.


  • Effektivare projektledning

Erbjuds vid efterfrågan i Kalmar och Växjö. Läs mer


  • Energilyftet – kunskap i lågenergibyggande

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan STD-företagen, Energimyndigheten, Boverket, SKL, Byggherrarna och Fastighetsägarna, med flera.

Läs mer på energimyndigheten.se/energilyftet


  • BFAB's utbildningar

BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer på bfab.se


  • Byggherrarnas utbildningar

Byggherrarna erbjuder bland annat partneringutbildning, som vänder sig till byggherrar, entreprenörer, installatörer samt konsulter och arkitekter.

Läs mer om utbildningarna på byggherre.se