Utbildningar och program

STD-företagen erbjuder utbildningar dels i egen regi, dels i samverkan med andra organisationer.

Uppdragsledarutbildning
Vi erbjuder utbildningsprogram för uppdragsledare i Göteborg (ht) och Stockholm (vt).

ABK 09
Erbjuds som halvdagskurs på flera orter i landet.

Effektivare projektledning
Erbjuds vid efterfrågan i Kalmar och Växjö.

Energilyftet – kunskap i lågenergibyggande
Energilyftet är en webbaserad utbildning framtagen i samarbete mellan STD-företagen, Energimyndigheten, Boverket, SKL, Byggherrarna och Fastighetsägarna, med flera.

Seminarier och frukostmöten
STD-företagens olika arbetsgrupper och regioner bevakar intressena på marknaden och tar ofta initiativ till seminarier och  aktiviteter. Vi erbjuder enskilda seminarier och frukostmöten kring olika ämnen som är till nytta för konsulterna inom branschen

BFAB's utbildningar
STD-företagen är en av delägarna i BFAB. I samverkan med dem tar vi fram kurser som erbjuds till flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Byggherrarnas utbildningar