Vägledning - Hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster

STD-företagen har ställt samman en vägledning för hur offentliga beställare kan upphandla teknikkonsulttjänster.

Vägledningen ger svar på 25 vanliga frågor om upphandling av teknikkonsulttjänster och används i STD-företagens dialoger med olika offentliga beställare.

Vägledningen är uppdelad i följande delar:

  • Del 1: Att upphandla kompetens
  • Del 2: Att välja upphandlingsform
  • Del 3: Att utforma förfrågningsunderlaget
  • Del 4: Att tänka på gällande prissättning
  • Del 5: Att utvärdera kompetens
  • Del 6: Att använda vissa verktyg för mjuka parametrar
  • Del 7: Avtalsvillkor
  • Del 8: Dialog och uppföljning

Ladda ned vägledningen  (pdf)