Konsultmäklare

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram, vilket snarare motverkar värdeskapande och kvalitet i upphandlingar. Marknaden för konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekter och teknikkonsulter.

KonsultmaklareCover.JPGKonsultmäklare en utmaning för kvalitet och långsiktighet

Nya siffror, som STD-företagen tog fram våren 2017, visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare ökar drastiskt. Upplägget innebär i många fall ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

Läs mer
 

CoverMellanhänderiOffentligUpphandling.JPGVälkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten presenterade i januari 2017 en ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling. STD-företagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterade januari 2017. 

Läs mer

Länk till rapporten på Konkurrensverkets webbsida.
 

STD-företagens inspel till Konkurrensverket

I december 2015 gjorde STD-företagen ett inspel till Konkurrensverket angående upphandling av mellanhänder. Läs mer via denna länk.

STD-företagen har tagit fram en kortare version av inspelet till Konkurrensverket.

Läs den här (pdf)