Uppdragsbeskrivningar

Syftet med uppdragsbeskrivningarna är att vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster för både privata och offentliga beställare.

Svenska Teknik&Designföretagens tidigare expertgrupper har fungerat som referensgrupp vid framtagandet av uppdragsbeskrivningarna. Kontakta Svensk Byggtjänst för frågor om beställning och tillämpning, www.byggtjanst.se. (Gäller ej "Huvudkonstruktör", läs mer nedan.)

I serien uppdragsbeskrivningar ingår följande titlar:

  • Arkitektens uppdrag (Ny utgåva nr 3 släpptes i slutet av 2017)
  • Byggkonstruktörens uppdrag
  • Geokonsultens uppdrag
  • Installationskonsultens uppdrag - El
  • Installationskonsultens uppdrag - VVS
  • Leda byggprojekt
  • Miljösamordnarens uppdrag

Huvudkonstruktör

Svenska Teknik&Designföretagens tidigare expertgrupp Byggkonstruktion har tillsammans med PEAB tagit fram en kortfattad uppdragsbeskrivning på vad en ansvarig huvudkonstruktör bör ha för roll, vad den omfattas av och befogenheter.

Önskemålet är att uppdragsbeskrivningen används i alla projekt i branschen, där flera konstruktörer är inblandade. Denna finns endast som pdf.

Ladda ner den här