Uppdragsbeskrivningar

Syftet med uppdragsbeskrivningarna är att vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekt- och konsulttjänster för både privata och offentliga beställare.

Kontakta Svensk Byggtjänst för frågor gällande uppdragsbeskrivningarna, www.byggtjanst.se. (Gäller ej "Huvudkonstruktör".)


I serien uppdragsbeskrivningar ingår titlarna nedan.

  • Uppdragsbeskrivning Huvudkonstruktör

STD-företagens tidigare expertgrupp Byggkonstruktion har tillsammans med PEAB tagit fram en kortfattad uppdragsbeskrivning på vad en ansvarig huvudkonstruktör bör ha för roll, vad den omfattas av samt befogenheter. Önskemålet är att uppdragsbeskrivningen används i alla projekt i branschen, där flera konstruktörer är inblandade. Denna finns endast som pdf.
Ladda ned den här

Visa alla

Arkitektens uppdrag

Författare

Bo Svensson, arkitekt, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Referensgrupp

STD-företagens tidigare Expertgrupper Arkitekter och Projektledning

Byggkonstruktörens uppdrag

Revidering av skriften slutfördes i slutet av 2012.

Huvudförfattare

Jan Wikström, Byggtanken

Referensgrupp

Pär Gustavsson, WSP, Sören Hed, Sweco och Mikael Gustafsson, Ing.firman Mikael Gustafsson

Geokonsultens uppdrag

Revideringen av skriften slutfördes under hösten 2013.

Huvudförfattare

Pia Lins, ELU Konsult
Stefan Aronsson, ÅF Infrastructure

Referensgrupp

Henrik Möller, Tyréns

Installationskonsultens uppdrag - El

Revidering av skriften slutfördes under hösten 2011.

Huvudförfattare

Peter Larsson, K-Konsult Elmiljö

Referensgrupp

STD-företagens tidigare Expertgrupp Installation

Installationskonsultens uppdrag - VVS

Revidering av skriften slutfördes under hösten 2011.

Huvudförfattare

Herje Wahlberg, Helenius Ingenjörsbyrå

Referensgrupp

STD-företagens tidigare Expertgrupp Installation

Leda byggprojekt

Detta är den första reviderade uppdragsspecifikationen (publicerades 2009) och är en utveckling av föregångaren "Ledning av byggprojekt", som publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996.

Författare

Jan-Erik Ivansson, WSP Management

Referensgrupp

STD-företagens tidigare Expertgrupp Projektledning

Miljösamordnarens uppdrag

Detta är den första utgåvan av den helt nya ”Miljösamordnarens uppdrag” som alltså berör miljösamordningstjänster. Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av miljösamordningstjänster inom husbyggnad.

Författare

Den har tagits fram av branschorganisationen STD-företagen och Svensk Byggtjänst i samarbete med Per-Olof Carlson.

Referensgrupper

STD-företagens tidigare Expertgrupper Energi & Miljö och Installation