Taking hold of our future

Under 2010 - 2011 ledde STD-företagens vd ett projekt inom EFCA, den europeiska organisationen för konsultföretag, som genomlyste branschens förutsättning och framtid. Erfarenheterna finns samlade i "Taking hold of our Future".

Skriften beskriver nuläge och framtida läge. Som komplement finns ett seminarieset, A vision for the European Consulting Future, som kan användas för den interna strategidiskussionen i konsultföretagegt.

I slutet av skriften ställs sex viktiga frågor för varje företagsledare som vill ta greppet på sdin affär och dess framtid:

  1. Should we be commodity or knotledge-based?
  2. Should we work locally or internationally?
  3. Which services should we offer?
  4. Which market sectors should we target?
  5. Which clients should we take?
  6. Are we prepared?

Skririften beskriver läget under respektive fråga nu och framåt. I det set som medföljer finns PowerPoint-presentationer som underlag för den interna disussionen.

Många företag, speciellt små och medelstora, inom såväl engineering som arkitektur, lider av både finansiellt och marknadsmässigt tryck och brottas ofta med om man ska välja att lägga ned eller gå upp  i ett av de större företagen. För att fortsätta frmagångsrikt behohöver man ta kontroll över situationen, analysera marknaden, utvärdera den egna kapaciteten och skapa en medveten strategi - och hålla fast i den. Ett för kort prerspektiv kan vara det som gör att allt "tippar".

Branschens styrka ligger i medarbetarna och deras förmåga att lösa problem, deras integritet och kreativitet i att kunna producera lösningar med högt kundvärde. Den förmågan behöver också ledningen använda när det gäller strategin och för att ta ansvar och leda såväl företaget som kunder mot en mer hållbar och vinstgivande framtid.