Rethink Cities - Tänk om; om städer

Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling.

Rethink Cities/Fidic Sustainability Pack

STD-företagen har i samverkan med FIDIC och EFCA skrivit en vitbok om hållbar urban utveckling – RETHINK CITIES. Den ingår i "FIDIC SUSTAINABILITY PACK" och lanseras på FIDICs årliga konferens i Barcelona den 15-18/9 2013. 

Läs mer om och beställ RETHINK CITIES och/eller "hållbarhetspaketet" på fidic.org/bookshop.

Tänk om; om städer

En folder på svenska som i korta ordalag beskriver innehållet i vitboken och de övriga delarna som ingår i det ”hållbara paket” som FIDIC, EFCA och STD-företagen tagit fram.

Ladda ned den här (pdf)