Ny idéskrift om samhällsbyggnadssektorns utmaningar

IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott, där Svenska Teknik&Designföretagen är representerade, har tagit fram en idéskrift kring samhällsbyggnadssektorns framtida utmaningar.

I utskottet sitter:

 • Ordförande: Erik Westin, Akademiska hus
 • Magnus Brink, IQ Samhällsbyggnad
 • Anders Persson, Svenska Teknik&Designföretagen
 • Caroline Dahl, Movium
 • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Charlotta Faith-Ell, WSP
 • Peter Georén, KTH Integrated Transport Research Lab
 • Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne
 • Johan Martinsson, Installatörsföretagen
 • Alexander Nyberg, Skogsindustrierna
 • Katarina O'Cofaigh, Sveriges Arkitekter
 • Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad
 • Ulrika Stenkula, White
 • Lotta Werner Flyborg, Temagruppen
 • Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
 • Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier