Konsultaffären - idag och imorgon

Konsulterna klagar över låga timpriser på marknaden, att den offentliga upphandlingen inte fungerar och att kompetens eller kvalitet inte räknas. Kunderna klagar också – på låga priser! Ett lågt pris blir ofta ett dyrt pris. De prövar nya affärsmodeller för att finna nya vägar att köpa konsulter.

Under 2012 hade STD-företagens styrelse ett projekt där man bland annat tog del av hur andra branscher i Sverige utvecklat sina modeller, vilka som varit framgångsrika och hur utländska konsulter debiterar. Graden av tjänsteutveckling är låg i vår bransch. En utveckling mot nya affärsmodeller behöver ta vägen över en genomtänkt innovationsprocess.

Projektets olika delar är nu samlade i denna skrift, Konsultaffären - idag och imorgon.

Ladda ned som pdf