Generationsväxling - en handbok med goda råd

STD-företagens Yngreråd arbetade 2011 med temat "generationsväxling".

Resultatet blev en handbok med goda råd som delas in i i tre avsnitt: kunskapsöverföring, nätverksöverföring och attraktivitet.

YR Generationsvaxling