ABRK 12

Allmänna Bestämmelser för ResursKonsult vid industriuppdrag

ABRK 12 är avsedda att användas vid uppdrag där en konsult tillhandahåller personal, en s k resurskonsult, till en beställare för utförande av arbete åt beställaren under beställarens ledning och kontroll.

Enligt ABRK 12 ansvarar konsulten för hur resurskonsulten utför arbetet och ska bl a kostnadsfritt avhjälpa fel. Fel som beror på beställaren, t ex på beställarens arbetsledning och/eller instruktioner, omfattas inte av konsultens ansvar. ABRK 12 innehåller inte rekryteringsförbud, dvs ett förbud för beställaren att rekrytera personal från konsulten. 


Allmänna bestämmelser för Resurskonsult vid industriuppdrag - ABRK 12 (pdf)


General Conditions for Resource Consultants engaged in Industrial Assignments – ABRK 12 (pdf)