ABPR 12

Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag vid PRoduktionsutveckling

ABPR 12 är avsedda att användas för konsultuppdrag där uppdragets huvudsakliga omfattning avser produktionsutveckling och konsulten ska leverera ett fysiskt resultat till beställaren i form av en handling, t.ex. en rapport eller en produktionsplan.

ABPR 12 är inte avsedda att användas för uppdrag där konsulten utför programmering i beställarens system, ställer om en produktionslina hos beställaren eller utvecklar/levererar produktionsutrustning åt beställaren.


Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling - ABPR 12 (pdf)


General Conditions for Consulting Assignments in Production Development - ABPR 12 (pdf)