Standardavtal och mallar

STD-företagen arbetar kontinuerligt med att ta fram avtalsstöd, mallar och andra verktyg som ska underlätta våra medlemsföretags vardag.

STD-företagen har tagit fram standardavtal och andra verktyg som lämpar sig för användning inom industrisektorn respektive sektorn för bygg- och anläggning.

Industriteknikkonsulter

Arkitekter och byggteknikkonsulter

Vägledning om mutbrott

Sekretessavtal (endast för medlemmar)